Tot 8 programma’s kunnen ingesteld worden om haard aan- en uit te zetten op de ingestelde tijd.

1. Selecteer de program modus vanuit het linker menu.
2. Zet het gewenste programma aan (1 – 8 ) door op de power knop te drukken.
3. Om de dagen, tijden, of aan/uit temperatuur te wijzigen selecteer het gewenste programma ( 1e cirkel).
4. Selecteer de setting (tijd, temperatuur,dag ) en pas deze naar wens aan.
5. Bevestig de aanpassing door op het gele vinkje te drukken.

TIP: Om een programma te verwijderen selecteert u het programma, en drukt u op de rode “clear” knop en vervolgens op het rode vinkje.