Bespaar energie en geniet van een dynamisch realistisch vlammenspel.

1. Selecteer de Eco modus vanuit het linker menu.
2. Kies voor laag, gemiddelde of hoge vlammen.
3. Kies de tijdsduur (cyclus 15, 20, of 25 minuten) .

Het percentage van de besparing wordt getoond

TIP: Een kortere tijdsduur geeft een mer afwisselend vlammenbeeld.

Automatische energiebesparings modus

Regelt op basis van de ingestelde temperatuur bij de temperatuur modus.

1. Zet de Auto temperatuur knop op AAN.

Als de kamer temperatuur lager is dan de ingestelde temperatuur blijft de vlamhoogte voor een langere periode op de hoge stand. Als de kamper temperatuur hoger is dan de ingestelde temperatuur blijft de vlamhoogte voor een langere periode op de lage stand.