De ventilator heeft 4 snelheden,laag (1) tot hoog (4).

1. Selecteer de ventilator functie vanuit het linker menu.
2. Selecteer de power knop om de ventilator te starten.

De ventilator start op de laatst ingestelde stand.

3. Selecteer of swipe om de snelheid in te stellen.
4. Door de power knop nogmaals te selecteren schakelt de ventilator uit.

TIP: De ventilator werkt soms een korte tijd zelfstandig als de haard uitgezet is.